Lompat ke konten

6 Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar dan pembahasan

 • oleh

Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 1

Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut.
a. (5a)3
b. (2xy)2
c. (-3x)3
d. (4p2q)2
e. (-5xy3)4
f. – (2abc)3
g. – (3pq)4
h. a(ab2)3

Pembahasan

 • (5a)3 = 53 . a3 = 125a3.
 • (2xy)2 = 22 . x2 . y2 = 4x2y2.
 • (-3x)3 = (-3)3 . x3 = -27x3.
 • (4p2q)2 = 42 . (p2)2 . q2 = 16p4q2.
 • (-5xy3)4 = (-5)4 . x4 . (y3)4 = 625x4y12
 • – (2abc)3 = – 23 . a3 . b3 . c3 = -8a3b3c3.
 • – (3pq)4 = – 34 . p4 . q4 = – 81p4q4
 • a(ab2)3 = a . a3 . (b2)3 = a4b6

Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 2

Jabarkan perpangkatan bentuk aljabar berikut.
a. (x + 4)3
b. (a – 5)4
c. (2x + y)3
d. (3p + q)4

Pembahasan

Jawaban soal a sebagai berikut.

Gunakan rumus: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

 • (x + 4)3 = x3 + 3 . x2 . 4 + 3 . x . 42 + 43.
 • = x3 + 12x2 + 48x + 64.

Jawaban soal b sebagai berikut.

Gunakan rumus (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.

 • (a – 5)4 = a4 + 4 . a3 . (-5) + 6 . a2 . (-5)2 + 4 . a . (-5)3 + (-5)4.
 • = a4 – 20a3 + 150a2 – 500a + 625.

Jawaban soal c sebagai berikut.

Gunakan rumus: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

 • (2x + y)3 = (2x)3 + 3 . (2x)2 . y + 3 . (2x) . y2 + y3.
 • = 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3.

Jawaban soal d sebagai berikut.

Gunakan rumus (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.

 • (3p + q)4 = (3p)4 + 4 . (3p)3 . q + 6 . (3p)2 . q2 + 4 . (3p) . q3 + q4.
 • = 81p4 + 108p3q + 54p2q2 + 12pq3 + q4.

Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 3

Jabarkan perpangkatan bentuk aljabar berikut.
a. (3m – 2n)4
b. (4a – 3b)3
c. (2y2 + y)3
d. (3a – 2)5

Pembahasan

Jawaban soal a sebagai berikut.

Gunakan rumus (a + b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4.

 • (3m – 2n)4 = (3m)2 + 4 . (3m)3 . (-2n) + 6 . (3m)2 . (-2n)2 + 4 . (3m) . (-2n)3 + (-2n)4.
 • = 9m2 + 4 . 27m3 . (-2n) + 6 . 9m2 . (4n2) + 4 . 3m . (-8n3) + (16n4)
 • = 9m2 – 216m3n + 216m2n2 – 96mn3 + 16n4.

Jawaban soal b sebagai berikut.

Gunakan rumus: (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3.

 • (4a – 3b)3 = (4a)3 + 3 . (4a)2 . (-3b) + 3 . (4a) . (-3b)2 + (-3b)3.
 • = 64a3 – 144a2b + 108ab2 – 27b3.

Jawaban soal c sebagai berikut.

 • (2y2 + y)3 = (2y2)3 + 3 . (2y2)2 . y + 3 . 2y2 . y2 + y3.
 • = 8y6 + 12y5 + 6y4 + y3.

Jawaban soal d sebagai berikut.

Gunakan rumus (a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a2b3 + 10a3b2 + 5ab4 + b5.

 • (3a – 2)5 = (3a)5 + 5 . (3a)4 . (-2) + 10 . (3a)3 . (-2)2 + 10 . (3a)2 . (-2)3 + 5 . 3a . (-2)4 + (-2)5
 • = 243a5 + 3 . 81a4 . (-2) + 10 . 27a3 . 4 + 10 . 9a2 . -8 + 5 . 3a . 16 – 32
 • = 243a5 – 486a4 + 1.080a3 – 720a2 + 240a – 32

Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 4

Jabarkan bentuk aljabar berikut, kemudian sederhanakan.
a. (2x – 1)2
b. (3 + 5x)2
c. (2x + y)2 + (x + 2y + 1)
d. (3x + 1)2 – (3x – 1)2
e. (3x + 2)2 + (2x + 1) (1 – 2x)

Pembahasan

Gunakan rumus (a + b)2 = a2 + 2ab + b2.

a. (2x – 1)2 = (2x)2 + 2 . (2x) . (-1) + (-1)2 = 4x2 – 4x + 1.

b . (3 + 5x)2 = 32 + 2 . 3 . 5x + (5x)2 = 9 + 30x + 25x2.

c. (2x + y)2 + (x + 2y + 1) = (2x)2 + 2 . 2x . y + y2 + x + 2y + 1 = 4x2 + 4xy + y2 + x + 2y + 1 = 4x2 + y2 + 4xy + x + 2y + 1.

d. (3x + 2)2 + (2x + 1) (1 – 2x) = (3x)2 + 2 . 3x . 2 + 22 + 2x – 4x2 + 1 – 2x = (9x2 – 4x2) + (12x + 2x – 2x) + (4 + 1) = 5x2 + 12x + 5.


Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 5

Jabarkan.
a. \left ( \frac{a}{b} \right )^2
b. \left ( \frac{a - 2}{a + 3} \right )^2
c. \left ( \frac{a + 1}{b} \right )^2
d. \left ( \frac{a - 1}{a} \right )^2

Pembahasan

a. \left ( \frac{a}{b} \right )^2 = \frac {a^2} {b^2}.

b. \left ( \frac{a - 2}{a + 3} \right )^2 = \frac {(a - 2)^2} {(a + 3)^2} = \frac {a^{2} - 4a + 4} {a^{2} + 6a + 9}.

c. \left ( \frac{a + 1}{b} \right )^2 = \frac {(a + 1)^2} {b^2} = \frac {a^{2} + 2a + 1} {b^2}.

d. \left ( \frac{a - 1}{a} \right )^2 = \frac {(a - 1)^2} {a^2} = \frac {a^{2} - 2a + 1} {a^2}.


Contoh soal perpangkatan bentuk aljabar nomor 6

Selesaikanlah perpangkatan pada pecahan aljabar berikut.
a. \left ( \frac{2a}{-3b} \right )^2
b. \left ( \frac{4 - 2a}{2 - 3a} \right )^2
c. \left ( \frac{6a - 3b}{12ax - 6bx} \right )^2
d. \left ( \frac{4a + 3}{1 - 2a} \right )^2
e. \left ( \frac{a^{2} - 2}{10 - 5a} \right )^2

Pembahasan

a. \left ( \frac{2a}{-3b} \right )^2 = \frac {(2a)^2} {(-3b)^2} = \frac {4a^2} {9b^2}.

b. \left ( \frac{4 - 2a}{2 - 3a} \right )^2 = \frac {(4 - 2a)^2} {(2 - 3a)^2} = \frac {16 - 16a + 4a^2} {4 - 12a + 9a^2}.

c. \left ( \frac{6a - 3b}{12ax - 6bx} \right )^2 = \frac {36a^{2} - 36ab + 9b^2} {144a^{2}x^{2} - 144abx^{2} + 36b^{2}x^2}.

d. \left ( \frac{4a + 3}{1 - 2a} \right )^2 = \frac {16a^{2} + 24a + 9} {1 - 4a + 4a^2}.

e. \left ( \frac{a^{2} - 2}{10 - 5a} \right )^2 = \frac {a^{4} - 4a^{2} + 4} {100 - 100a + 25a^2}

You cannot copy content of this page